(1)
Petrini, C.; Rana, I.; Alleva, E. Assent, Consent and Paediatric Bioethics. Ann Ist Super Sanità 2016, 52, 317-319.